Question w(x) L Şekilde gösterilen kirişte elastik eğrinin denklemini belirleyiniz. Cevabınızın fotoğrafını sisteme yükleyiniz. Yayılı yükün denklemi aşağıda verilmiştir. Kirişin eğilme rijitliği EI olarak verilmiştir. TE sin-x w(x) yayılı yükü w(x) = wo L

5HPIPS The Asker · Civil Engineering

 

Transcribed Image Text: w(x) L Şekilde gösterilen kirişte elastik eğrinin denklemini belirleyiniz. Cevabınızın fotoğrafını sisteme yükleyiniz. Yayılı yükün denklemi aşağıda verilmiştir. Kirişin eğilme rijitliği EI olarak verilmiştir. TE sin-x w(x) yayılı yükü w(x) = wo L
More
Transcribed Image Text: w(x) L Şekilde gösterilen kirişte elastik eğrinin denklemini belirleyiniz. Cevabınızın fotoğrafını sisteme yükleyiniz. Yayılı yükün denklemi aşağıda verilmiştir. Kirişin eğilme rijitliği EI olarak verilmiştir. TE sin-x w(x) yayılı yükü w(x) = wo L